Enformasyon

ENFORMASYON

Tarım Hakkında Genel Bilgiler
ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ KULLANILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bitki koruma ilaçları, tarımda verimin artırılmasında ve kaliteli ürünler elde edilmesinde önemli noktalardan birisidir. Ürün veriminde yüzde 100’lük bir artış sağlayabilmek için en uygun zamanda kullanılmalıdır.

Zirai mücadele ilaçları mutlaka etiketinde belirtilen zararlı, hastalık ve yabancı ota karşı önerilen dozda verilmelidir. Herhangi bir zararlı veya hastalığa karşı her defasında aynı kullanılırsa, ilaca karşı bağışıklık veya etkisizlik meydana gelir. Böyle durumlarda bir uzmana danışarak ilaç değiştirilmeli ve uygulama dozu ile sayısı uzmanın tavsiyesi doğrultusunda belirlenmeledir.

Çiftçilerimiz genellikle bahçesindeki zararlı veya hastalığa karşı mücadele yapmakta ya da ilacın maliyetini hesaplamadan, etkisini düşünmeden mücadeleye başlamaktadır.

Bu şekilde mücadele yapan çiftçilerimiz hem kendi bütçesine hem de ülke ekonomisine zarar vermekte, ayrıca insan ve çevre sağlığnın olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.

Halbuki bu konulara dikkat eden çiftçilerimiz öncelikle bahçesindeki hastalık ve zararlıya karşı biyolojik mücadele yapılıp yapılmayacağını araştırır. Biyolojik mücadele yapamayacaksa, kimyasal mücadele yolunu seçer. Kimyasal mücadelede öncelikle zararlının yoğunluğunu kontrol eder.

Yaprak veya bitki başına düşen hastalık miktarı ile zararlıyı sayarak ilaçlama zamanını gelip gelmediğine karar verir. Mücadeleye hastalık veya zararlı salgın haline gelmeden başlar. İlacı seçerken en çok etki eden fakat çevreye en az zarar veren ilacı araştırır.

Değerli üreticiler hemen hemen tümü zehirli olan bitki koruma ilaçlarının yurda sokulması ve yurt piyasasında satışı ile memleketimizde üretimi 6968 sayılı yasada belirtilmiştir. Bu kanunla ilacın ambalajı üzerinde Türkçe yazılmış ve dış etkilerle bozulmayan bir etiketin bulunması zorunluluğu getirilmiştir.

Etiket bir ilacın en önemli unsuru olup etiketi olmayan ilaçlar satın alınmamalıdır. İlaçlar; yetkili bayilerden alınmalıdır. Zirai mücadele ilaçları bilgisiz kişiler tarafından satılırsa çiftçiye ilacın zehirliliği, nasıl kullanılacağı ve alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında bilgi veremez diğer yandan alıcı okuma bilmiyorsa bayii mutlaka gerekli bilgileri aktarmalıdır.

İlaçların bayiden alınması sırasında dikkat edilmesi gereken bir husus da akmış, sızıntı yapmış deforme olmuş ambalajlı ilaçların kesinlikle satın alanmamasıdır. Özellikle sızdıran sıvı ilaçların etkinlikleri kısa zamanda azalır., ya da içindeki bazı maddelerin buharlaşması sonucu bitkiye zararlı etki yapabilir. Aynı zamanda satın alınacak ilaçlar doğrudan güneş ışınına maruz kalmamış olmalıdır.

Zirai mücadele ilaçları ürüne yararlı şekilde kullanılsalar bile çevreye zararlı etki oluşturabilir. Zirai mücadele ilaçlarının zararını azaltmak için; ilaçları ihtiyaç olduğu zaman kullanmalı ambalaj üzerindeki etikette yazılı bilgiler ve emniyet tedbirleri ilacın kapağı açılmadan her kullanıştan önce mutlaka dikkatlice okunmalıdır.

İlaçlar, çocukların evcil hayvanların ve sorumlu olmayan kişilerin ulaşmayacağı yerlerde orjinal ambalajında saklanmalıdır.

Zirai mücadele ilaçların gıda maddelerinin nakledildiği, depolandığı, işlendiği yerlerde muhafaza edilmemesi gerekir.

İlaçlamadan sonra da el, yüz ve elbiseler iyice yıkanmalı ilaçlama esnasında kesinlikle sigara içilip yiyecek yenmemelidir.

İlaçlar, elbise ve deri üzerine dökülmemeli, eğer dikkatsizlik sonucu döküldüyse elbise derhal çıkarılmalı cilt sabunlu suyla iyice yıkanmalıdır.

İlaç buharlarını ve zerrelerini teneffüs etmekten sakınmalıdır. Tıkanan meme ve hortumlar asla ağızla üflenmemelidir. Baş ağrısı, bulantı, kusma gibi zehirlenme belirtileriyle karşılaşıldığında derhal doktor çağrılmalı veya vakit kaybetmeden hastaneye gidilmelidir.

Evcil hayvanlara yakın yerler ilaçlandığında gıda ve su kapları kapatılarak ilaç bulaşmasına engel olunmalıdır. Ayrıca yaban hayatını korumak amacıyla zirai mücadele ilaçlarının dere, göl, nehirlere atılarak çevreyi kirletmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

İlaçlama yapılmadan önce çevredeki arıcılara haber verilmeli ve ilaçlama arıların etkileneceği çiçeklenme döneminden önce veya sonra yapılmalıdır.

Uygulama için gereken dozda ilaç hazırlanmalı, uygulamaya fazla ara vermeden kısa sürede bitirilmelidir.

İlaçların aktivitesi hava şartlarına bağlı olduğundan, koşulların uygunluğuna dikkat edilmelidir. Yağmur ilaçların yıkanmasına, düşük sıcaklıklar ilaç alımının engellenmesine, yüksek sıcaklıklar ilacın buharlaşmasına, rüzgar ise, sürüklenmeye neden olacağından yan etkileri artırır ilaçlama günün serin olduğu sabah ve akşamüzeri saatlerde rüzgarsız havada yapılmalıdır. Rüzgarlı havada ilaçlama yapmak zorunlu ise rüzgar arkaya alınmalıdır. Hem zararlı hem de hastalığın mücadelesi amacıyla birden fazla ilaç aynı anda kullanılabilir. Bu durum da ilaçların karışabilirlikleri etiket üzerindeki bilgilerden doğrulanmalıdır. Karıştırılacak iki ilacın aynı formülasyonda olmasına dikkat edilmelidir. Karışacak ilaçların her ikisi de sıvı ya da ıslanabilir toz olmalıdır. Önemli olan diğer bir husus da toz ilaçların diğer toz ilaçlarla karıştırılmaması gerektiğidir.

İlaçlamada dikkat edilecek diğer bir nokta da aletin kullanımıdır. Yer aletleri ile meyve ağaçları ilaçlanırken ağacın önce iç kısmı ilaçlanır. Dış kısımsa yukardan aşağıya doğru ilaçlanarak ağacının her tarafının eşit şekilde ilaçlanmasına dikkat edilir.

Toz ilaçlar bitki örtüsünün sık olduğu yerlerde yaprakları nemli ve havanın rüzgarsız olduğu zamanlarda atılmalıdır. Bu şartlar genellikle akşama doğru veya sabahın erken saatlerinde uygun olur. İlaçlama sırasında istenilmeden yapılan hatalar ilaçlamanın kalitesine etki eder. İlaçlamanın faydası azaldığı gibi maliyeti artar. İlaç pülverizatörün deposunda hazırlanıyorsa deponun kaç litrelik olduğu bilinmeli, doz buna göre hazırlanmalıdır.

İlacın seçimi önemli olduğu kadar ilaçlama yapılacak aletin de bakımlı olması mücadelede iyi sonuç almak için gereklidir. Bu nedenle ilaçlama yapılacak aletin cinsine göre paletler, püskürtme memesi ve diğer kısımları kontrol edilmelidir. Eğer bir aletin deposu içindeki paletler iyi görev yapmıyorsa ilaçlama hatalı yapılır. Bazen aletlerin vidası gevşer ve karıştırma işlemi istendiği gibi olmaz. İlacın bir kısmı aletin deposunun dibine çöker üst kısımda ilaç miktarı az olacağından ilaç istenen etkiyi göstermeyebilir. Dibe çöken kısım verildiği takdirde de bitkiye zarar verebilir.