Enformasyon

ENFORMASYON

Tarımsal Kredi Paketi Bulunan Bankalar

Ziraat Bankası
Vakıflar Bankası
Akbank
Finansbank
Halk Bankası
Türkiye İş Bankası
Garanti Bankası
Denizbank


Sübvansiyonlu Tarım Kredileri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Tebliği” kapsamında, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılmaktadır.

Krediye Konu Olabilecek Faaliyetler

Organik Tarım
İyi Tarım
Sertifikalı Tohum (Arpa-Buğday) Kullanımı
Sertifikalı Tohum ve Fide Üretimi
Sertifikalı Meyve Fidanı Üretimi
Sertifikalı Meyve Fidanı Kullanımı
Kontrollü Örtüaltı Tarımı
Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
Tarımsal Sulama
AR-GE
Tarımsal Mekanizasyon (Traktör ve Biçerdöver Hariç)

Bu kapsamda;

Ziraat Bankası tarımsal kredi kullandırım usul ve esaslarına uygun olmak koşuluyla, 31.12.2006 tarihine kadar, Banka cari tarımsal kredi faiz oranlarından kredi konusuna göre %25-60 arasında değişen oranlarda indirim yapılarak,
İşletme kredilerine:

- Vade esasına göre azami 12 ay,
- BCH şeklinde 3, 6 veya 9 aylık hesap devresi belirlenmek suretiyle azami 18 ay,
- Spot tarımsal kredilerde (sabit faizli olarak) azami 120 gün,
Yatırım kredilerine azami 5 yıl (60 ay),
Sabit faizli traktör kredilerine azami 36 ay vade verilerek,
Bir gerçek ve/veya tüzel kişiye, hayvansal üretim konusunda azami 500.000 YTL’ye kadar, diğer kredi konularında ise azami 250.000 YTL'ye kadar kredi açılabilmektedir.

Vakıflar Bankası – Tarımsal Krediler

Organik Tarım/Sera Kredisi

Tarımda üretim metodlarını modernleştirerek üretimin hava şartlarına bağımlılığını azaltmak, yılın değişik zamanlarında birçok sebze-meyve türünün kaliteli ve verimli bir şekilde üretimine imkan veren sera tarımı ile üretimde kimyasal girdi kullanmadan toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak amacıyla geliştirilen bitkisel ürünlerin ekolojik metodlarla üretilmesini teşvik etmek ve üretilen bu ürünlerin ihracatını arttırmak amacı ile bu konuda üretim yapan üreticilerin desteklenerek finansman ihtiyacının Bankamızca karşılanabilmesi amacıyla “Organik Tarım /Sera Üreticileri Kredisi” kullandırılmaktadır.

Krediden Kimler Yararlanabilir?
Kapalı ve açık alanda seracılık ve organik tarım konusunda faaliyet gösteren tüm üreticiler bu krediden yararlanabilmektedir.

Kredinin Nasıl Kullandırılmaktadır?
Kısa vadeli İşletme ve tesis kredisi olarak YTL cinsinden kullandırılmaktadır.

Kredi Hangi Konuda ve Ne Şekilde Kullandırılmaktadır?
Açık alanda veya dış etkenlere bağlı kalmaksızın ısı, ışık, hava ve su gibi ekolojik koşulların kontrol altına alındığı, örtülü alanda yapılan üretim faaliyetleri ile ilgili olarak verilmektedir.

İşletme Kredisi: Altyapısı tamamlanmış alanlarda organik tarım ve sera üretimi yapan firmaların işletme ihtiyaçlarında kullanılmak üzere (tohum, fidan gübre, ilaç vb.) kullandırılmaktadır.

Tesis Kredisi: Organik tarım ve sera üretimi yapmak üzere tarlası alınmış ve diğer yatırım tutarının (kapalı alan, ısıtma, sulama vb.) yüzde 50’sine kadar kredi kullandırmaktadır Kredinin Vadesi ve Ödeme Şekli

İşletme kredisi:

En az 3 en fazla 12 ay vadeli olmak üzere
Aylık taksit ödemeli,
3 ay ödemesiz aylık eşit taksit ödemeli,
3'er aylık dönemlerde eşit taksit ödemeli,


Tesis kredisi:

En az 3, en fazla 24 ay vadeli olmak üzere
Aylık taksit ödemeli,
3 ay ödemesiz aylık eşit taksit ödemeli,
3'er aylık dönemlerde eşit taksit ödemeli,
6 ay ödemesiz aylık eşit taksit ödemeli olarak kullanılabilmektedir.


Kredilerin Faiz Oranı Ne Kadardır?

Krediye Bankanın “Organik Tarım/Sera Üreticileri” Kredisi indirimli faiz oranı uygulanmakta olup, uygun koşullarda kullandırılmaktadır.

Krediye Teminat Olarak Neler Alınmaktadır?

Aşağıdaki teminatlardan sadece Bankaca gerekli görülenler alınmaktadır.
Gayrimenkul ipoteği,
Kefalet,
Gerçek ticari işlemlerden doğan müşteri çek ve senetleri,

Akbank – Çiftçi Destek Paketi

Tarım Kredisi

Tohum, gübre, ilaç, mazot alımlarının finansmanına yöneliktir.
Yetiştirilen ürüne bağlı olarak 12 ay vade uygulanmaktadır.
Vade sonunda anapara+faiz ödemesi yapılmaktadır.


Başvuru için gerekli evraklar

Çiftçilik belgesi
İkametgah senedi
Kimlik fotokopisi
Tapu fotokopileri

Finansbank – Tarım Destek Paketi

aşağıdaki konu başlıkları altında kredi olanakları sunmaktadır.
Sera Modernizasyon Kredisi
Tarım Makinesi Kredisi
Mahsul Destek Kredisi
Sera Modernizasyon Kredisi

100,000YTL’ye kadar yatırım kredisi taleplerinde, her yıl hasat dönemlerinde tek ödemeli veya 12 ay geri ödemesiz dönemler içeren kredi imkanları sunmaktadır.
48 aya varan vade ve 4 yıl sabit faiz garantisi ile eşit taksit veya esnek geri ödeme koşullarını nakit akışına göre müşteri belirleyebilecektir.
Ayrıca 100,000YTL üzeri yatırım kredisi taleplerine her yıl hasat dönemlerinde tek ödemeli veya 12 ay geri ödemesiz dönemler ve 48 aya kadar vade seçenekleri ile maksimum 4 yıl sabit faiz garantisi içeren eşit taksitli veya esnek geri ödeme imkanı ile alternatif sunulmaktadır.

Tarım Makinesi Kredisi

Birinci el yatırım kredisi taleplerinde, araçlar %75 oranında kredilendirilmektedir. Ayrıca her yıl hasat dönemlerinde tek ödemeli veya 12 ay geri ödemesiz dönemler ve 36 aya kadar vade seçenekleri içeren eşit taksitli veya esnek geri ödeme imkanı sunulmaktadır.

İkinci el araçlarda ise, araçlar %60 oranında kredilendirilmektedir. Ayrıca her yıl hasat dönemlerinde tek ödemeli veya 6 ay geri ödemesiz dönemler ve 36 aya kadar vade seçenekleri içeren eşit taksitli veya esnek geri ödeme imkanı sunulmaktadır.

Mahsul Destek Kredisi

Yatırım kredisi taleplerinde hasat dönemlerinde tek ödeme veya 12 aya kadar vade seçenekleri ile eşit taksitli veya esnek geri ödeme imkanı sunulmaktadır.

Teminat

Gayrimenkul ipoteği
İki çiftçi kefaleti
En az 70 dönüm arazi

Limit

20.000 YTL’ye kadar kefalet ile verilebilmektedir.
Halk Bankası – Seracılık Kredisi
Krediden yararlanacaklar
Bu krediden KOBİ tanımı içerisinde yer alan, sera faaliyetinde bulunan ya da bulunacak, Çiftçilik Belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler yararlanabilmektedir.

Kredinin kullandırılışı

KOBİ tanımı içerisinde yer alan, seracılık faaliyetinde bulunan ya da bulunacak, seracıların sera yapım, onarım, ürünlerin paket ve ambalajlanması ile diğer işletme giderlerinin finansmanının sağlanması amacıyla tesis ve işletme kredisi şeklinde kullandırılmaktadır.

Teminat

Kefalet, ipotek, ticari işletme rehni, mevduat rehni, hazine bonosu rehni, vb.teminatlar.
Limit: 20 Bin YTL.
Vade: 2 YIL
BSMV: %5
KKDF: Yok
Komisyon: % 2
İş Bankası

Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler Kredisi
Amaç
Ziraat Odalarına bağlı çiftçilerin, ekim-hasat zamanındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesidir.

Hedef Kitlenin Kapsamı

Asgari 50 dekar tarımsal araziye sahip olan Ziraat Odaları üyesi çiftçiler
Kredinin Limiti
Azami 30.000.-YTL
Kredi Türü
Tasfiye kayıtlı borçlu cari hesap (BCH) kredisi şeklinde kullandırılacaktır.
Faiz Oranı ve Vade
Faiz oranı, spot kredi faiz oranına eşit olup vade sonuna kadar sabit kalacaktır. Kredi azami 10 ay vadeli olarak kullandırılacaktır.

Vade sonunda talep edilmesi durumunda, firma lehine azami 3 aylık yeni bir “Hasat Kredisi” kullandırımı toplam kredi vadesi 12 ayı geçmemek koşuluyla mümkün olabilecektir.

Teminat Türleri

Kefalet

İpotek, v.b.

İş Bankası - Traktör Kredisi

Amaç

Ziraat Odalarına bağlı çiftçilerin, 0 km ve 5 yaşına kadar ikinci el traktör alımındaki finansman ihtiyacının karşılanabilmesi

Hedef Kitlenin Kapsamı
Ziraat Odaları üyesi çiftçiler
Kredinin Limiti
0 Km traktörlerde, azami 60.000.- YTL olarak kullandırılan kredi tutarı, aracın teslim bedelinin %75’ini geçmeyecek şekilde belirlenmektedir.
İkinci el traktörlerde, azami 35.000.-YTL olarak kullandırılan kredi tutarı, aracın kasko bedelinin %75’ini geçmeyecek şekilde belirlenmektedir.
Kredi Türü
Aylık Taksit Ödemeli veya Esnek Geri Ödeme planlı olarak kullandırılacaktır.

Faiz Oranı ve Vade

Faiz vade boyunca sabit kalmak kaydıyla, 1-36 ay arasında değişen vadelerde kullanabilirsiniz. Faiz oranları ile ilgili bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.

Teminat Türleri

Kefalet
İpotek, v.b.
Garanti Bankası
Tarım Sektörüne Destek Kredileri
Kısa Vadeli Üretimin Finansmanı Kredileri
Temlikli Zirai Krediler
Traktör ve Biçerdöver Kredileri
Çiftçi Kredi Kartı
TMO Makbuz Senedi Kredileri
Sera Kredileri
Kısa Vadeli Üretimin Finansmanı Kredileri

Ürün ön finansmanını sağlayan kredi modelidir. Kredinin geri ödemesi, çiftçilerin nakit akış döngülerine uygun yapılandırılmıştır. Ürün hasat dönemlerinde ödeme olanağı sunan kredi, 9 aya kadar geri ödemesiz, toplamda 12 ay vadeli olarak kullanılabilmektedir.
Kredi kullandırımı öncesinde ekilmiş olan ürünlerin Garanti Sigorta tarafından sigortalanması gerekmektedir.

Kısa Vadeli Üretimin Finansmanında sahip olunan tarlanın ipoteği ya da kefalet teminat olarak alınabilmektedir.

Temlikli Zirai Krediler
Sözleşmeli tarımın finansmanı için yapılandırılmış olan çalışma; kooperatif, birlik, tarıma dayalı sanayi işletmesi ve tüccar firmalara yönelik olarak aralarında yaptıkları sözleşme gereğince üretim gerçekleştiren üreticilerin, üretim öncesinde ve esnasında ortaya çıkan ihtiyaçlarının finansmanı sağlanmak üzere geliştirilen kredi modelidir.

Kredi vadesi, üretilen ürünün hasat dönemine paralel olarak belirlenmektedir. Kredinin asli teminatını ise ana firma ile üretici arasındaki borç-alacak ilişkisinin bankaya temlik edilmesi oluşturmaktadır.

Traktör ve Biçerdöver Kredileri

Her marka traktör ve biçerdöver alımları için, 48 ay vadeye kadar, uygun faiz oranları ve ürün hasat tarihlerine paralel ödeme planlarını içeren uygun vade koşullarında kredi imkanları sağlanmaktadır.

Proforma faturanın %80'inin kredilendirilebildiği kredi, yalnızca yeni traktör veya biçerdöver alımları için geçerlidir.

Çiftçi Kredi Kartı

Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere çiftçiler 1,000 YTL limite kadar ticari kredi kartı talep edebilmektedir.
TMO Makbuz Senedi Kredileri

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) depolarına bırakılacak hububatlar için düzenlenecek makbuz senetleri karşılığında üreticiler ve sanayiciler kredi kullanabilmektedir.

Makbuz senedi, ürünlerin mülkiyetini temsil eden , TMO tarafından nama düzenlenmiş, teminat olarak verilebilen,ciro edilebilen kıymetli evrak şeklinde olmalıdır.

Sera Kredileri

Tarım sektörünün finansmanını desteklemek amacıyla,sera yapımına yönelik yapılan yatırımların finansmanı desteklenmektedir.

Yatırımcılara tahsis edilecek kredi tutarı ibraz edilecek fizibilite raporu paralelinde belirlenmektedir. Sera kredisi, 36 aya kadar vadelerde YTL ya da DEK olarak ve 12 aya kadar vadelerle geri ödemesiz olarak kullanılabilmektedir.

Başvurmak için gerekli evraklar;

Çiftçilik belgesi
Kimlik fotokopisi
İmza beyannamesi
Proforma fatura
Üzerinde üretim gerçekleştirilen araziye ilişkin tapu belgesi*
*Minimum 30 dönüm tapulu veya 20 dönüm sulanabilir tarla veya örtülü tarım yapılması durumunda 3 dönüm ekim yapılan arazi sahibi olma koşulu aranmaktadır.
Tarımsal Yatırım Kredileri

Esnek Ödemeli Kredi: Kredi, esnek ödemeli olarak kullandırılabilmektedir. Taksit tutarları ve taksit tarihleri çiftçinin isteğine göre belirlenmektedir. (24 ay vadeli kredilerde ilk 12 aylık dönem içerisinde toplam kredi anapara ve faiz ödemesinin en az ½'sinin yapılması, 36 ay vadeli kredilerde ilk yıl 1/3'ünün ikinci yıl 2/3'ünün ödenmesi gerekmektedir.)

Eşit Ödemeli Kredi: Kredi; oniki ayda, altı ayda, üç ayda ve ayda bir eşit ödemeli olarak kullandırılabilmektedir.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Nedir?
2006-2010 Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, tarım üreticilerine kırsal alanda; bireysel veya grup şeklinde,
öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için,
tarım ürünlerinin depolanması, işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile
altyapı tesislerine yönelik yatırımları teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçlayan hibe destek programıdır.